Záruka


1 ročná záruka v plnom rozsahu
10 ročná záruka od Európskeho výrobcu


WPC DECK záruka kvality

17 ročná história na trhu – 10 ročná záruka (Vieme, na čo sa zaväzujeme)

Záruka od výrobcu. (Záruka od Európskeho výrobcu – nie od obchodníka alebo importéra)

Záručná doba


A WPC DECK ponúka 1 ročnú záruku v plnom rozsahu pre obklady, ploty, fasádne dosky goodwood, woodbe, torroTIMBER WPC pri splnení nasledovných podmienok.

Výrobca ponúka ďalšiu záruku na 10 rokov proti hnilobe, ktoré môžu spôsobiť huby alebo iný škodcovia. Záruka je platná na území EU, Švajčiarska a USA.

Záručné podmienky*


Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pre udržanie produktu v dobrom stave, pri používaní a pri montovaní a ukladaní postupujte podľa návodu.

Výrobca vyhradzuje právo na možnosť prešetrenia správnej montáže, aby sa zistilo, či zistené chyby spadajú pod záručné podmienky.

V prípade oprávnených sťažnosti sa výrobca zaväzuje,  že na vlastné náklady dodá a vymení chybné diely.

Výrobca vyhradzuje právo na stanovenie dielov, ktoré sú potrebné vymeniť.

Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnou prepravou, skladovaním alebo nesprávnou montážou, alebo za škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania.

Záruka neplatí na škody spôsobené extrémnymi poveternostnými vplyvmi, ako napr.: krupobitie, požiar alebo v prípade dopadu neznámeho predmetu. 

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené prirodzeným starnutím produktu, alebo za fyzikálne zmeny spôsobené bežným používaním.


*Vyššie uvedené záručné podmienky majú len informatívny charakter. Záručné podmienky WPC DECK sú obsiahnuté v záručnom liste, ktoré sú dodané pri kúpe.